ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

1 ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್‍ಚಂದ್ರನ್ ಜಿ.ಇ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
2 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಚನ್ನಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು

3 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

4 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಜೋಷಿ ಸಿ.ಎ.ಓ (ಆಡಳಿತ) 

ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

5 ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ವಿ.ನಾಗವೀಣಾ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ
6 ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ
     

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

7 ಶ್ರೀ ರಾಘವನ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್
8 ಶ್ರೀ ಎಫ್.ಹೆಚ್. ಲಮಾಣಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತ ನಂ.1, ಬಿ.ಆರ್.ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
9 ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತ ನಂ.2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು

10 ಶ್ರೀ. ಮಾದವ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು
11 ಶ್ರೀ ಟಿ. ಆರ್. ಶಿವರಾಮ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ತುಮಕೂರು