ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾಲರಿ

(ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )

ಗಾಯತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಗ್ಯಾಲರಿ

(ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿ

(ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ )