ಇ-ಆಡಳಿತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ, ಅಗತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Consultancy Services for obtaining approval from NBWL through SBWL for diversion of 50.82Ha of forest land belonging to Bukkapatna Chinkara Wildlife Sanctuary for construction of Tumkur Branch Canal under Upper Bhadra Project of Chitradurga branch and Tumkur Branch Canal under Upper Bhadra Project – Document

Consultancy services for survey and other activities for Kadur Tank Filling Scheme in Chikmaglur and Hassan districts by lifting water from Bhadra river from d/s of Bhadra dam – Document1 & Document2

Consultancy services for Updation of the detailed Project Report of Upper Bhadra Project with Revised Cost and Submission of DPR in Requisite Hard Copies – Download PDF

Consultancy Services for detailed engineering and other activities for implementation of Drip Irrigation under Upper Bhadra Project for command area under Tumkur Branch Canal – Document1

Consultancy Services for detailed project report and bid document for setting up 5MW Solar PV Power Generation Plant on top of  the Holalkere Fecder Canal located in the Chitradurga district

Consultancy Services for the work extension of Holalkere Tank in Talya Hobli under Upper Bhadra Project in Holalkere Tank, Chitradurga

UBP Micro Consultancy Infomartion Quotation Notification (02/02/2019)

Invitation for Quotation for Third Party Inspection for Quality of Canal Works

Invitation for Quotation for Environment Consultants for getting forest clearance from State/Central Govt under Upper Bhadra Project

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ

+ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

+ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‍ ಗಳು

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

+ ಇನ್ನು ಓದಿ

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

+ ಈಗ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು

+ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿ

+ ಎಲ್ಲಾ ಹರಾಜು