ಇ-ಆಡಳಿತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ, ಅಗತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Consultancy Services for detailed project report for setting up 7.5MW Solar Panel on Top of the Holalkere Feeder Canal in Chitradurga- Document

Carrying out geophysical investigation, comprising of ERT & Seismic refraction survey in Hosadurga Taluk, Karnataka – Document

Consultancy Services for Environmental Monitoring as per Environment clearance conditions and submission of six month compliance report for 3 years for Upper Bhadra Project – Document

Consultancy Services for Survey, Investigation, preparation of detailed project report for Construction of Road Bridge and approach roads from Bevinahalli village to Hunasekatte village via Bevinalamma temple of Hosadurga Taluk, Chitradurga District – Document

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ

+ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

+ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‍ ಗಳು

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

+ ಇನ್ನು ಓದಿ

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

+ ಈಗ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು

+ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿ

+ ಎಲ್ಲಾ ಹರಾಜು