ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ:

ಕ್ರಮ.ಸಂ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಪದ ನಾಮ ವಿಳಾಸ ರಿಂದ
1 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
04/06/2018
2 ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
03/07/2018
3 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
25/02/2017
4 ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎಂ.ವಿಜಯ್ ಬಾಸ್ಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
18/07/2018
5 ಶ್ರೀ.ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
20/10/2016
6 ಶ್ರೀ.ಐ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
20/10/2016
7 ಶ್ರೀ.ಇ.ವಿ. ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
18/07/2018
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ: ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು
06/08/2018
9 ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿವೃತ್ತ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 04/09/2018
10 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚೆಲುವರಾಜು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನೀಯರ್ 18/08/2018
11 ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಗಂಗಾದರಯ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೂಫೆಸರ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು
18/08/2018